Privacy statement

Privacyverklaring

Yogapraktijk John Moeijes, KvK- nummer, 37152671, verwerkt persoonsgegevens om de kursisten tijdens de yogalessen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt.

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

De privacyverklaring omvat informatie over:

 1. Het doel van de gegevensverwerking
 2. De marketingaktiviteiten
 3. Het beveiligingsniveau
 4. De rechten van betrokkenen
 5. Bewaartermijn
 6. Website Links
 1. Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Yogapraktijk John Moeijes gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken. Yogapraktijk John Moeijes zal de persoonlijke gegevens van haar leden nooit ter beschikking stellen of verkopen aan derden.

 1. Gebruik van “cookies”

Yogapraktijk John Moeijes houdt algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan www.yogalessen.nl Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 1. Beveiligingsniveau

Yogapraktijk John Moeijes beschermt de gegevens die verwerkt worden met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Contactgegevens: Yogapraktijk John Moeijes, Keern 97, 1625 NG Hoorn. Email: info@yogalessen.nl Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten dan kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie.

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Yogapraktijk John Moeijes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening.

 1. Website links

Op de website van Yogapraktijk John Moeijes staan links naar andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, noch voor de manier waarop deze organisaties omgaan met persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de desbetreffende websites.

Aanpassen privacyverklaring

Yogapraktijk John Moeijes behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. U vindt op onze website www.yogalessen.nl steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.